Τηλέφωνο: 6983830727 | Email: irini.home@gmail.com

Κοραή Μιλάτου Περδικάρη 1, 71201
Ηράκλειο Κρήτης

Facebook: The Home ethnic bistro bar | Instagram: the_home_ethnic_bistro_bar